Сэлбэгийн жагсаалт Сэлбэг оруулах
Код Бүлэг Сэлбэгийн нэр Борлуулах үнэ Хямдралтай үнэ
04466-60040 Явах эд анги Наклад (хойд) 176000 176000 Зургууд
04466-60070 Явах эд анги Наклад (хойд) 341000 341000 Зургууд
04466-60080 Явах эд анги Наклад (хойд) 176000 176000 Зургууд
04466-60120 Явах эд анги Наклад (хойд) 363000 363000 Зургууд
04466-60140 Явах эд анги Наклад (хойд) 301000 301000 Зургууд
04466-60160 Явах эд анги Наклад (хойд) 338000 338000 Зургууд
04466-76012 Явах эд анги Наклад (хойд) 144000 144000 Зургууд
04478-60070 Явах эд анги Тоормозны аппаратны ком сальник 91000 91000 Зургууд
04479-60070 Явах эд анги Тоормозны аппаратны ком сальник 0 0 Зургууд
04479-60270 Явах эд анги Тоормозны аппаратны ком сальник 94000 94000 Зургууд
04495-35230 Явах эд анги Тэлдэг наклад (хойд) 202000 202000 Зургууд
04495-52040 Явах эд анги Тэлдэг наклад (хойд) 86000 86000 Зургууд
04495-52140 Явах эд анги Тэлдэг наклад (хойд) 103000 103000 Зургууд
04495-60070 Явах эд анги Тэлдэг наклад (хойд) 247000 247000 Зургууд
04906-35130 Явах эд анги Тормозны аппаратны ком сальник 37000 37000 Зургууд
04945-60080 Явах эд анги Урд Накладны хавчаар төмөр /LC200/ 109000 109000 Зургууд
04946-60120 Явах эд анги Хойд накладны хавчаар төмөр /LC100, 105/ 0 0 Зургууд
04947-22050 Явах эд анги Хойд накладны түгжээ төмөр /LC100, 105/ 69000 69000 Зургууд
04947-60140 Явах эд анги Урд Накладны түгжээ төмөр /LC200/ 11000 11000 Зургууд
04948-60040 Явах эд анги Хойд накладны түгжээ төмөр /LC200/ 57000 57000 Зургууд
08823-80010 Тос тосолгоо Тоормозны шингэн 0.354 L 25000 25000 Зургууд
08880-83321 Тос тосолгоо Хөдөлгүүрийн тос 0 0 Зургууд
08880-83323 Тос тосолгоо Хөдөлгүүрийн тос 20L 18000 18000 Зургууд
08880-83324 Тос тосолгоо Синтетик хөдөлгүүрийн тос /4 л/ 34000 34000 Зургууд
08880-83325 Тос тосолгоо Хөдөлгүүрийн тос (570-д) 4L 0 0 Зургууд
08885-81003 Тос тосолгоо Дифференциалын тусгай тос 20000 20000 Зургууд
08885-81013 Тос тосолгоо Хүч дамжуулах ангийн тос 20L 13000 13000 Зургууд
08885-81023 Тос тосолгоо Механик коробкны шингэн 20L 25000 25000 Зургууд
08886-01005 Тос тосолгоо Рулын гидрийн шингэн 4L 53000 53000 Зургууд
08886-01805 Тос тосолгоо Өргөгчийн шингэн 2.5L 38000 38000 Зургууд