Сэлбэгийн жагсаалт Сэлбэг оруулах
Код Бүлэг Сэлбэгийн нэр Борлуулах үнэ Хямдралтай үнэ
08886-02105 Тос тосолгоо Автомат кропны шингэн 4L CVT TC 39000 39000 Зургууд
08886-02303 Тос тосолгоо Автомат коробкны шингэн 20L 29000 29000 Зургууд
08886-81013 Тос тосолгоо Автомат коробкны шингэн 20L 29000 29000 Зургууд
08886-81015 Тос тосолгоо Автомат коробкны шингэн 4L 0 0 Зургууд
08886-81016 Тос тосолгоо Автомат коробкны шингэн 1L 0 0 Зургууд
08889-80032 Тос тосолгоо Хөргөлтийн шингэн 4L 32000 32000 Зургууд
08889-80071 Тос тосолгоо Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн 26000 26000 Зургууд
09111-60120 Хөдөлгүүр Домкрат 0 0 Зургууд
09150-60030 Хөдөлгүүр Дугуйн торцов 0 0 Зургууд
11011-17010 Хөдөлгүүр Тулах шайб 58000 58000 Зургууд
11011-31071 Хөдөлгүүр Тулах шайб 46000 46000 Зургууд
11011-38050 Хөдөлгүүр Тулах шайб 0 0 Зургууд
11071-31050-03 Хөдөлгүүр Их биений вкладышь 33000 33000 Зургууд
11071-38010-E5 Хөдөлгүүр Их биений вкладышь 34000 34000 Зургууд
11071-51010-04 Хөдөлгүүр Их биений вкладышь 59000 59000 Зургууд
11072-38010-F7 Хөдөлгүүр Их биений вкладышь 27000 27000 Зургууд
11115-17040-01 Хөдөлгүүр Крышканы жийрэг 162000 162000 Зургууд
11115-17040-03 Хөдөлгүүр Крышканы жийрэг 145000 145000 Зургууд
11115-31090 Хөдөлгүүр Гавлын жийрэг 0 0 Зургууд
11115-38020 Хөдөлгүүр Гавлын жийрэг 86000 86000 Зургууд
11115-51030-B0 Хөдөлгүүр Гавлын жийрэг 157000 157000 Зургууд
11116-31070 Хөдөлгүүр Гавлын жийрэг 0 0 Зургууд
11116-51030-B0 Хөдөлгүүр Гавлын жийрэг 154000 154000 Зургууд
11193-70010 Хөдөлгүүр Свечаны жийрэг резин 0 0 Зургууд
11213-38020 Хөдөлгүүр Крышканы тагны жийрэг 0 0 Зургууд
11213-70040 Хөдөлгүүр Крышканы тагны жийрэг 0 0 Зургууд
11214-38010 Хөдөлгүүр Крышканы тагны жийрэг 0 0 Зургууд
11701-17011-02 Хөдөлгүүр Их биений вкладышь 29000 29000 Зургууд
11701-31080-03 Хөдөлгүүр Их биений вкладышь 33000 33000 Зургууд
11701-51020-04 Хөдөлгүүр Их биений вкладышь 60000 60000 Зургууд