Сэлбэгийн жагсаалт Сэлбэг оруулах
Код Бүлэг Сэлбэгийн нэр Борлуулах үнэ Хямдралтай үнэ
11801-17010 Хөдөлгүүр Хуваарилах голын вкладышь 17000 17000 Зургууд
12157-10010 Явах эд анги Хүйсний бөглөөний жийргэвч 2000 2000 Зургууд
12180-38010 Хөдөлгүүр Сафоны таг 0 0 Зургууд
13011-17030 Хөдөлгүүр Кольцо 836000 836000 Зургууд
13011-31210 Хөдөлгүүр Кольцо 268000 268000 Зургууд
13011-38120 Хөдөлгүүр Кольцо 456000 456000 Зургууд
13011-51040 Хөдөлгүүр Кольцо 1100000 1100000 Зургууд
13041-17011-02 Хөдөлгүүр Гар биений вкладышь 23000 23000 Зургууд
13041-31090-02 Хөдөлгүүр Гар биений вкладышь 20000 20000 Зургууд
13041-38070-05 Хөдөлгүүр Гар биений вкладышь 15000 15000 Зургууд
13101-0S020 Хөдөлгүүр Поршин 82000 82000 Зургууд
13101-0W021-B0 Хөдөлгүүр Поршин 0 0 Зургууд
13101-17100-01 Хөдөлгүүр Поршин 0 0 Зургууд
13101-31120-B0 Хөдөлгүүр Поршин 54000 54000 Зургууд
13201-17010 Хөдөлгүүр Шатун 0 0 Зургууд
13201-38030 Хөдөлгүүр Шатун 244000 244000 Зургууд
13201-39235-B0 Хөдөлгүүр Шатун 0 0 Зургууд
13201-51021-B0 Хөдөлгүүр Шатун 314000 314000 Зургууд
13301-0W011-B0 Хөдөлгүүр Шатун 0 0 Зургууд
13503-50011 Хөдөлгүүр Чангалагч дамар 0 0 Зургууд
13505-50030 Хөдөлгүүр Духны ремен чангалагч дамар 105000 105000 Зургууд
13506-31040 Хөдөлгүүр Духны гинж 176000 176000 Зургууд
13506-38030 Хөдөлгүүр Духны гинж 0 0 Зургууд
13507-31020 Хөдөлгүүр Духны гинж 101000 101000 Зургууд
13521-31041 Хөдөлгүүр Духны гинжний араа 21000 21000 Зургууд
13521-38030 Хөдөлгүүр Духны гинжний араа 37000 37000 Зургууд
13522-38030 Хөдөлгүүр Духны гинжний араа 70000 70000 Зургууд
13540-31031 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 101000 101000 Зургууд
13540-38020 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 100000 100000 Зургууд
13540-38041 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 0 0 Зургууд