Сэлбэгийн жагсаалт Сэлбэг оруулах
Код Бүлэг Сэлбэгийн нэр Борлуулах үнэ Хямдралтай үнэ
13540-51020 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 90000 90000 Зургууд
13550-31020 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 94000 94000 Зургууд
13550-38020 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 102000 102000 Зургууд
13560-31020 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 94000 94000 Зургууд
13560-38021 Хөдөлгүүр Гинж чангалагч 161000 161000 Зургууд
13568-19065 Хөдөлгүүр Духны ремень 0 0 Зургууд
13568-19195 Хөдөлгүүр Духны ремень 128000 128000 Зургууд
13568-39016 Хөдөлгүүр духны ремень 157000 157000 Зургууд
13568-59095 Хөдөлгүүр Духны ремень 271000 271000 Зургууд
15301-38062 Хөдөлгүүр Тосны төвшин мэдрэгч /LC200/ 26000 26000 Зургууд
15600-41010 Хөдөлгүүр Маслын шүүр 35000 35000 Зургууд
15643-31050 Хөдөлгүүр Маслын шүүрны бөглөө 4000 4000 Зургууд
15650-38010 Хөдөлгүүр Маслын шүүрны таг 173000 173000 Зургууд
16031-31011 Хөдөлгүүр Термостат 88000 88000 Зургууд
16031-38010 Хөдөлгүүр Термостат 61000 61000 Зургууд
16100-19235 Хөдөлгүүр Усны насос 336000 336000 Зургууд
16100-39496 Хөдөлгүүр Усны насос 663000 663000 Зургууд
16100-39545 Хөдөлгүүр Усны насос 284000 284000 Зургууд
16100-39555 Хөдөлгүүр Усны насос 0 0 Зургууд
16100-59276 Хөдөлгүүр Усны насос /LC200/ 639000 639000 Зургууд
16100-59365 Хөдөлгүүр Усны насос 0 0 Зургууд
16307-50012 Хөдөлгүүр Сэнсний суурь 464000 464000 Зургууд
16361-31060 Хөдөлгүүр Сэнс 0 0 Зургууд
16361-38020 Хөдөлгүүр Сэнс 281000 281000 Зургууд
16361-50110 Хөдөлгүүр Сэнс 350000 350000 Зургууд
16380-38010 Хөдөлгүүр Сэнсний суурь 0 0 Зургууд
16380-38020 Хөдөлгүүр Сэнсний суурь 233000 233000 Зургууд
16385-17010 Хөдөлгүүр Тохируулагч гайк 14000 14000 Зургууд
16400-31602 Хөдөлгүүр Радиатор 0 0 Зургууд
16400-50382 Хөдөлгүүр Радиатор 0 0 Зургууд