Сэлбэгийн жагсаалт Сэлбэг оруулах
Код Бүлэг Сэлбэгийн нэр Борлуулах үнэ Хямдралтай үнэ
16400-51040 Хөдөлгүүр Радиатор 0 0 Зургууд
16400-51050 Хөдөлгүүр Радиатор 1306000 1306000 Зургууд
16470-51030 Хөдөлгүүр Хөргөлтийн шингэний илүүдэл банк /LC 200/ 0 0 Зургууд
16603-31040 Хөдөлгүүр Ремень чангалагчын дамар 141000 141000 Зургууд
16603-31050 Хөдөлгүүр Ремень чиглүүлэгч дамар 56000 56000 Зургууд
16603-38011 Хөдөлгүүр Ремень чиглүүлэгч дамар 91000 91000 Зургууд
16603-51010 Хөдөлгүүр Сэнсний ремень чангалагч /LC 200/ 80000 80000 Зургууд
16603-75020 Хөдөлгүүр Ремень чангалагчын дамар 0 0 Зургууд
16604-31020 Хөдөлгүүр Ремень чиглүүлэгч дамар 108000 108000 Зургууд
16604-31030 Хөдөлгүүр Ремень чиглүүлэгч дамар 69000 69000 Зургууд
16620-0S011 Хөдөлгүүр Ремень чангалагчын дамар 163000 163000 Зургууд
16620-30031 Хөдөлгүүр Ремень чангалагч 177000 177000 Зургууд
16620-31051 Хөдөлгүүр Ремень чангалагчийн дамар 177000 177000 Зургууд
16620-36011 Хөдөлгүүр Ремень чангалагч 0 0 Зургууд
16620-51011 Хөдөлгүүр Чангалагч дамар /70Series,LC200/ 344000 344000 Зургууд
16620-75030 Хөдөлгүүр Ремень чангалагч 0 0 Зургууд
16620-75040 Хөдөлгүүр Ремень чангалагч 0 0 Зургууд
16711-38120 Хөдөлгүүр Сэнсний хүрээ /LC200/ 0 0 Зургууд
16711-51021 Хөдөлгүүр Сэнсний хүрээ /LC 200/ 248000 248000 Зургууд
17171-17010 Хөдөлгүүр Жийргэвч резень 11000 11000 Зургууд
17179-17010 Хөдөлгүүр Жийргэвч резень 11000 11000 Зургууд
17201-51021 Хөдөлгүүр Турбин 4493000 4493000 Зургууд
17565-28010 Хөдөлгүүр Яндангийн дүүжлэгч резин 26000 26000 Зургууд
17565-31050 Хөдөлгүүр Яндангийн дүүжлэгч резин 34000 34000 Зургууд
17567-17020 Хөдөлгүүр Дүүжин резень 44000 44000 Зургууд
17610-0S010 Хөдөлгүүр Агааржуулалтын насос 1191000 1191000 Зургууд
17730-66010 Хөдөлгүүр Агаарын хоолойн таг 0 0 Зургууд
17801-0C010 Хөдөлгүүр Хөдөлгүүрийн агаар шүүгч 86000 86000 Зургууд
17801-0P051 Хөдөлгүүр Моторын агаар шүүгч /RX350/RX450/ 0 0 Зургууд
17801-20040 Хөдөлгүүр Хөдөлгүүрийн агаар шүүгч 106000 106000 Зургууд